15 okt 2017

Parkeringsplasser

Det har i helgen blitt gjennomført befaring på de oppmerkede parkeringsplassene på nedre område.

Under befaringen ble det avdekket at det manglet endel nummerering på plasser samt at flere plasser ikke var malt opp slik de skulle. Nummerering på de plasser som mangler vil bli malt opp igjen i løpet av høsten, forutsatt at vi får tørr asfalt. 

Plass 451 til 486 og plass 585 til 588 vil bli malt opp på nytt igjen til våren.