Drift og vedlikehold

Her kan du lese om drift og vedlikehold av bygningsmassen til borettslaget, grøntområder og parkeringsplasser. Borettslaget består i dag av 17 bygninger med 59 oppganger og 576 leiligheter, og byggingen av borettslaget startet i 1965. I tillegg har vi store grøntområder samt parkeringsplasser både i Haugerudveien og Stjernemyrveien som vedlikeholdes av borettslaget.

Gjennomførte tiltak:

2018
Taktekking blokk 12, 13 og 14. Fullført festing av heller på trapper i inngangspartier. Etablert aktivitetsplass for voksne mellom blokk 7 og 11. Nye røykvarslere utdelt.

2017
Taktekking blokk 7, 8, 9 og 10. Påbegynt feste heller i blokk 10 og blokk 11. Utebelysning v/avfallsstasjoner

2016
Taktekking blokk 2, 4, 5 og 6, montering av benker og bord på uteplasser og rehabilitering av fortau langs blokk 1-6.

2015
Taktekking blokk 1, 3 og 17, støping av uteplasser foran hver blokk, nye sylindre fellesrom i kjeller, ny utebelysning og nye søppelbøtter.

2014
Utbedring fasader (teglstensoverdekninger/sprekker i fasader blokk 11–17), 4 ekstra nedgravde søppelbrønner, nye sylindre kjellerdører og utskifting av takluker.

2013
Utbedring av fasader (teglstensoverdekninger og sprekker i fasader blokk 1 – 10). Det er gravd ned totalt 27 beholdere for hhv. restavfall, papir og glass fordelt på 9 søppelanlegg rundt om i borettslaget. Det er byttet sylindre til dører i alle 59 oppganger, totalt 118 utgangsdører. Sylindre til bommene ble også skiftet. Rengjøring av samtlige ventilasjonskanaler i blokkene er utført, samt rens av vifterom. I tillegg er det felt ca. 40 trær på området.

2012
Vedlikeholdsspyling soilrør, rengjøring ventilasjonskanaler, samt nye lamper med lysstyring i alle oppganger.

2011
Oppgradering av varmestyring, utskifting av 1 varmeveksler i blokk 4.

2010
Oppussing av 5 oppganger (dugnad).

2009
Vedlikehold av inngangspartier.

2008 – 2009
Oppsett av trafikkbommer inn på området, 19 stk. totalt.

2007 – 2009
Utbedring av balkongene på grunn av lekkasjeproblemer.

2006 - 2007
Ny utebelysning foran inngangspartiene.

2005 - 2006
Oppgradering av undersentralene (fyring / varmtvann).

2005
Takutbedringer.

2004
Oppussing av 33 oppganger (dugnad.)

2002 - 2003
Oppgradering av de elektriske hovedtavlene. Oppgradering av leke- og samlingsplasser på området samt oppgradering av kjøreveiene. I tillegg fikk alle leiligheter nye røykvarslere og brannslanger.

2001-2003
I årene 2001-2003 fikk vi nye innglassede balkonger og inngangspartier. For dette arbeidet vant borettslaget OBOS sin Rehabiliteringspris i 2002.


1999-2000
I perioden 1999-2000 ble det bygget avfallshus for papir og husholdningssøppel for alle blokkene. Siden den gangen er det ikke tillatt/mulig å bruke søppelsjaktene i etasjene.


1980-1998
I slutten av 1980-årene ble det foretatt omfattende utbedring av fasadene. I midten av 1990-årene ble alle vinduene skiftet ut. I 1998 ble kabelnettet oppgradert til stjernenett.

 

Teknisk beskrivelse varmestyring:
Her finner du en teknisk beskrivelse av hvordan varmestyringsanlegget er satt opp i borettslaget.

 

Energiforbruk:
Her er en oversikt over borettslagets energiforbruk fra varmesentralen. Viser også til enkle retningslinjer for økonomisk bruk av varmeanlegg i leilighetene.