Info fra garasjelaget

Nedenfor finner du informasjonsskriv utgitt av styret i garasjelaget. Skrivet blir også omdelt i postkassene. Inforskriv kan åpnes med programmet Adobe Acrobat Reader.

2018      

Info 01 - 2018
Info 02 - 2018

     
2019      
Info 01 - 2019