Endret: 26 sep 2018     Opprettet: 5 jun 2018

Info fra garasjelaget

Nedenfor finner du informasjonsskriv utgitt av styret i garasjelaget. Skrivet blir også omdelt i postkassene. Inforskriv kan åpnes med programmet Adobe Acrobat Reader.

2018      

Info 01 - 2018
Info 02 - 2018