Ny i borettslaget

Velkommen til Haugerud borettslag! Har du akkurat flyttet til borettslaget eller vurdere å flytte til borettslaget? Da finner du litt informasjon nedenfor som kan være greit å kjenne til.

Informasjon til beboere
Styret holder beboerne løpende informert om det som skjer i borettslaget via vår hjemmeside og Infoskriv fra styret som legges i postkassene. Alle infoskriv legges også ut på nettsiden her.
Vi har også vår egen Facebook side som du kan følge. Her vil vi poste meldinger og informasjon som ikke alltid vil bli lagt ut på vår nettside.

Parkering - Gjesteparkering
Hver leilighet har enten 1 parkeringsplass eller 1 garasje til disposisjon. Hva som følger med din leilighet skal stå i salgspapirene fra megler.

Følger det med parkeringsplass skal du få oppgitt p-nummer. Du skal også ved overtakelse av leilighet få med 2 stk. parkeringskort med det samme nummeret på. Dette er det viktig at du følger opp. Det kan være at beboer ikke har hentet sine parkeringskort, det får du i tilfelle vite ved å henvende deg til Driftskontoret på e-post: kontor @ haugerudborettslag.no

Skulle tidligere eier ha lånt bort sin parkeringsplass til en annen beboer, er det viktig at parkeringskort blir returnert før du overtar leiligheten.

Følger det med garasje må du huske å få oppgitt garasjenummer. Nøkler må også overleveres fra tidligere eier. Ønsker du å bytte lås kan du kontakte Garasjelaget. Garasjene er privateide og organisert i Haugerud Garasjelag.
Garasjelaget kan kontaktes på e-post: garasjelaget @ haugerudborettslag.no .

Garasjelaget har kontortid første torsdag i måneden kl. 18:00 - 19:00 i Haugerudvn. 22, underetasjen. Mer informasjon om Garasjelaget finner du her.

Borettslaget har opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser. Disse plassene er lokalisert nede ved garasjene ut mot Haugerudveien/Tvetenveien. Det er kun gjester som kan benytte disse plassene.

Mer informasjon om parkering og oversikt over hvor parkeringsplasser befinner seg finner du her.

Varmeanlegg
Borettslaget eier, sammen med Solfjellet Borettslag, A/S Haugerud Varmesentral.

Sentralen forsyner borettslaget med varme og varmt vann og er inkludert i felleskostnadene. Varmeanlegget er normalt avstengt i sommerperioden fra ca. 20. mai til ca. 15. september.

Flere leiligheter i borettslaget fungerer som referanseleiligheter. Det innebærer at en trådløs sensor er montert på veggen for å registrere innetemperatur. Snakk med forrige eier om leiligheten du kjøper er en referanseleilighet. Sensoren må ikke fjernes.

Vaktmestertjenesten
Borettslaget har ansatt egen vaktmester. Vaktmesterkontoret er i underetasjen Haugerudveien 20 med telefon 915 54 256 og e-post: vaktmester @ haugerudborettslag.no. Kontortid hverdager fra 12:30 til 13:00.

Driftskontoret
Borettslaget har en daglig leder fra Obos som har kontortid i borettslaget tirsdager i uker med oddetall (uke 1, 3, 5 etc) fra kl. 13:00 til 15:00. Driftskontoret er i underetasjen i Haugerudveien 22 med telefon 918 68 921 og e-post: kontor @ haugerudborettslag.no.

Daglig leder kan også treffes på telefon ukedager mellom kl. 08.30 og kl. 15.00.

Navneskilt
Borettslaget lager gratis navneskilt til ringetablået utenfor oppgangen. Vi bestiller også, for din regning, navneskilt til postkassen (ca. kr 150,-). Ønsker du skilt til postkassen kan du sende bestilling her. Husk å oppgi navn som skal stå på postkasseskiltet.

Søppel, containere / containerdag
Borettslaget er pålagt kildesortering fra kommunen. Det er satt opp søppelbeholdere for kildesortering mellom blokkene. Her finner beholder for plast-/mat-/restavfall, beholder for papir/papp, samt beholder for glass- og metallemballasje. Glass- og metallemballasje samt papirbeholder finner man også på ballplassen midt i borettslaget. Kildesortering skal foregå i grønne, blå og vanlige plastposer som knytes igjen med dobbelt knute.

Borettslaget har også container-dag den første onsdagen i hver måned bortsett fra juli. Da vil det stå en komprimatorbil fra kl. 15:00 – 20:00 på den store plassen midt på området. Der kan du kaste storsøppel (ikke oppussingsarbeider) som du ikke får kastet i ordinær søppel til daglig. Du må selv bære ditt søppel ned til komprimatorbilen. Der vil det være folk som hjelper deg og sjekker at du har sortert søpla riktig.

Du kan ikke kaste materiale fra større oppussingsarbeider. Da må du bestille en iSekk fra http://www.isekk.no/ Husk at iSekk må stå plassert på andre siden av gangveien på gressplenen (ikke inntil balkong eller soveromsvindu). Dette på grunn av brannfare. 

Husordensregler - Vedtekter
Du skal av eiendomsmegler ha mottatt Haugerud Borettslags husordensregler og vedtekter. Vi ber deg lese begge nøye slik at du vet hvilke retningslinjer borettslaget styres etter. Spesielt viktig er det at du gjør deg kjent med husordensreglene. De er grunnpilaren for at vi skal få et godt bomiljø i fellesskap med hverandre.

Bemerk spesielt at det pga. beskaffenheten av luftekanalsystemet i borettslaget ikke er tillatt å montere mekaniske eller andre avtrekksvifter ut til luftekanalene på kjøkken eller i andre rom, da de kan skape alvorlige luktproblem for naboer. Kun kullfiltervifter er tillatt!

Trappevasken utføres hver mandag eller tirsdag av et byrå. Husk å ta inn dørmatten før det vaskes. Barnevogner under kjellertrappen må også fjernes den dagen det vaskes.

Bredbånd/TV
Canal Digital leverer digitale & analoge TV-signaler til borettslaget. De er også hovedleverandør av bredbånd til våre beboere. Alle leiligheter har TV signaler og bredbånd (25 Mb) fra Canal Digital inkl. i husleien. I leiligheten skal det følge med en dekoder og et modem fra Canal Digital. Om utstyret mangler må du ta kontakt med tidligere eier/megler slik at du slipper å få kostnader på dette fra Canal Digital.

Spørsmål, bestillinger eller klager rundt TV og bredbånd skjer til Canal Digitals Kundeservice tlf. 06090 (oppgi borettslagets navn og leilighetsnummer).

Dyrehold
Borettslaget tillater dyrehold med mindre dyret gjør skade på borettslagets eiendom eller er til vesentlig sjenanse for andre beboere. Hundehold er tillatt under forutsetning av at eieren undertegner og etterlever en spesiell erklæring. Dyr kan kreves fjernet om ikke regelverket følges. Last ned søknadsskjema for dyrehold.

Beboerguiden
Ellers anbefaler vi en titt igjennom beboerguiden for mer detaljert informasjon om du har behov for dette.

Er det behov for ytterligere opplysninger i noen sammenheng, så kan du kontakt daglig leder eller vaktmester.

Velkommen til Haugerud Borettslag!