Parkering

Alle leilighetene i borettslaget har enten 1 parkeringsplass ute eller 1 garasje. Det er opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan benyttes av besøkende.

Smart Security AS har all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område. Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak. Ved overtredelse skal Smart Security ilegge kontrollavgift.

Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser. Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.

Oversikt over parkeringsplasser på området finner du her.

Med en parkeringsplass skal det følge med 2 stk parkeringskort. Parkeringskortet benyttes om det skulle være behov for å få bøtelagt eller tauet bort en bil som står uautorisert på din parkeringsplass.

For mer informasjon om parkeringskort se her.

Garasje
Garasjelaget har kontordag den første torsdagen hver måned.
Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du sende dette til garasjelaget @ haugerudborettslag.no, evt. ringe i garasjelagets kontortid.

For mer informasjon om garasjelaget se her.

Bilkjøring
Bilkjøring skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og da i gangfart. Stopp på snuplassene ved blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig bringing og/eller henting, inntil 20 minutter.
All innkjøring til blokkene mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt.

God bokultur er:
- at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.
 
Leie av p-plass i Solfjellet p-hus
Solfjellet Borettslag tilbyr utleie av p-plasser i parkeringshuset til beboere i Haugerud Borettslag. For mer informasjon og priser se Solfjellet Borettslag sine websider.