Parkering

Alle leilighetene i borettslaget har enten 1 parkeringsplass ute eller 1 garasje. Det er opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan benyttes av besøkende.

VestPark AS har all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område. Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak. Ved overtredelse skal VestPark AS ilegge kontrollavgift.

  • Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser. Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.
  • Det er ikke tillatt å parkere med uniformerte biler som blant annet taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen eller biler registrert på beboere.
  • Parkering på gresset er forbudt. Bøtelegging vil skje umiddelbart.
  • Det er tillatt med korte stopp for av og pålessing utenfor inngangene. De asfalterte områdene utenfor oppgangen kan benyttes i inntil 20 min.
  • All parkering inne på området utover 20 minutter krever parkeringslapp i vinduet. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil.
  • Om noen parkerer uautorisert på din parkeringsplass eller andre steder på området, kan du rekvirere bøtelegging ved å kontakte VestPark AS direkte. Husk at du må identifisere deg med ID og P-kort tilhørende din P-plass.
  • Parkeringslapp kan hentes hos vaktmester ved behov.

Oversikt over parkeringsplasser på området finner du her.

Oversikt over parkeringsbestemmelser finner du her.

Med en parkeringsplass skal det følge med 2 stk parkeringskort. Parkeringskortet benyttes om det skulle være behov for å få bøtelagt eller tauet bort en bil som står uautorisert på din parkeringsplass.

For mer informasjon om parkeringskort se her.

VestPark AS kan kontaktes hele døgnet på vakttelefon: 55 60 29 00

Klage på bøtelegging gjøres direkte til VestPark AS via deres nettsider: https://vestpark.no/klage/

 

Garasje
Garasjelaget har kontordag den første torsdagen hver måned.
Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du sende dette til garasjelaget @ haugerudborettslag.no, evt. ringe i garasjelagets kontortid.

For mer informasjon om garasjelaget se her.

Bilkjøring
Bilkjøring inne på området skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og da i gangfart. Stopp på snuplassene ved blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig bringing og/eller henting, inntil 20 minutter.
All innkjøring til blokkene mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt.

God bokultur er:
- at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.
 
Leie av p-plass i Solfjellet p-hus
Solfjellet Borettslag tilbyr utleie av p-plasser i parkeringshuset til beboere i Haugerud Borettslag. For mer informasjon og priser se Solfjellet Borettslag sine websider.