Referat beboermøter

Normalt gjennomføres det beboermøte 1 gang i året. Referat fra disse møtene vil ikke bli omdelt i postkassene, kun lagt ut på nettsiden. Referater kan åpnes med programmet Adobe Acrobat Reader.