25 jun 2018

Remerking av parkeringsplasser

I løpet av sommeren vil flere av parkeringsplassene langs garasjerekkene bli merket på nytt.

Merking vil foregå på dagtid når det er oppholdsvær og ingen bil på plassen. Har du anledning til å fjerne bilen din fra plassen på dagtid, så er det fint.