12 aug 2019

Rydding i trappeoppganger

Det har blitt gjennomført en rydderunde i de fleste trappeoppganger og kjellerganger i sommer.

Dette som følge av mye søppel og skrot som igjen medfører stor brannfare. Ting som anses som søppel har blitt kastet, utstyr som ikke hører hjemme under kjellertrappen har blitt flyttet inn i fellesrom. Og utstyr som ser ok ut, men som ikke se ut til å være i bruk har blitt flyttet inn i fellesrom.

Det som er definert som søppel og som har blitt kastet er:

  • Ødelagte barnevogner og sykler
  • Ødelagte møbler
  • Møbler eller annet utstyr som er henslengt uten å være merket med navn
  • Brannfarlig avfall (papir, papp, klær, maling, dekk, tennveske m.m.)
  • Generell søppel

I de fleste oppganger har det vært så mye skrot at det ikke har vært gjennomført renhold på lange tider under trappen. Under rydding i flere av oppgangene ble det avdekke sterk lukt og spor av kattens etterlatenskaper.

Vi viser til husordensreglene når det gjelder oppbevaring under kjellertrapp og i kjellerganger:

BRUK AV TRAPPEROM, GANGER OG FELLESROM
Det er ikke lov å røyke i oppgangene, i kjelleren eller i andre innvendige fellesarealer i borettslaget.
Sykler, ski, kjelker eller lignende må ikke settes i trapperom eller ganger. Fottøy, leker og lignende skal ikke settes utenfor entrèdørene. Barnevogner kan om nødvendig stå under trapp til underetasjen forutsatt at de fjernes på dagen for trappevask, men de må aldri parkeres i inngangspartiene. Kun rullatorer / gåstoler og rullestol av mindre str. kan om nødvendig stå i inngangspartiet.

Ting som lagres i fellesrom i kjeller (tidligere bomberom) skal være merket med eiers navn. Ting som lagres i fellesrom og ikke er merket med eiers navn, kan kastes uten erstatningsplikt ovenfor eier. Mopeder, motorsykler og scootere som settes i kjellere vil i medhold av Brannforskriftene bli fjernet uten ansvar for borettslaget.

Det er ikke tillat å oppbevare papp, klær eller annet brennbart materiale som dekk/felger til biler, mopeder, motorsykler, scootere m.m. i fellesrom i kjeller grunnet brannfare. Papp, klær, dekk/felger som lagres i fellesrom eller andre fellesområder kan kastes uten erstatningsplikt ovenfor eier.

OPPBEVARING AV BRANNFARLIG AVFALL 

  • Det er ikke tillat å oppbevare brannfarlig avfall i fellesrom og kjellerboder. Som brannfarlig avfall defineres avfall som kan forårsake brann eller eksplosjon.
  • Mopeder, motorsykler og scootere som settes i kjellere vil i medhold av Brannforskriftene bli fjernet uten ansvar for borettslaget.