24 jun 2019

Sommersteng på driftskontoret

Vaktmesterkontoret er bemannet med vikar i sommer. Vaktmesters ringe- og besøkstid er hver­dager fra kl. 12:30 til 13:00, tlf. 915 54 256.

Meldinger til vaktmester kan også legges i postkassen utenfor Haugerudvn. 20 (underetg.) eller sendes pr e-post til vaktmester@haugerudborettslag.no

Driftskontoret holder sommerstengt i juli.
Meldinger til styret kan i perioden legges i postkassen utenfor Haugerudvn. 22 (underetg.), formidles via vaktmester­kontoret eller sendes pr e-post til kontor@haugerudborettslag.no

Det er også mulig å kontakte OBOS-kontoret på Tveita, tlf. 22 86 55 00.