20 okt 2020

Søppelbrønn mellom blokk 5 og 6 utvides

Søppelbrønn mellom blokk 5 og 6, Haugerudveien 2-6 og 8-12 vil bli utvidet.

Ny større innmat i kontaineren er bestilt og vil bli byttet om ca. 5 uker. Nå ny søppelkontainer er på plass vil vi fjerne tilleggskontainer som står ved søppelbrønnene.