5 jan 2021

Store problemer med leveranse av varme fra varmesentralen

Etter manuell justering på varmen i alle blokker i går viser det seg at vi har problemer med leveranse av varme fra varmesentralen. Som tidligere nevnt er nåværende sentral under utfasing og har ikke mer kapasitet å gå på.

Slik det ser ut nå, så er det vanskelig å hente mer kapasitet ut fra varmesentralen, og dette er årsak til at noen av blokkene sliter med varmen nå som temperaturen har sunket ute. Fortum jobber med å hente ut litt ekstra ytelse fra sentralen og vi forventer at varmen i borettslaget vil ta seg opp i løpet av kort tid.

Dette er den informasjonen vi har foreløpig og vi beklager de ulemper dette måtte medføre for den enkelte. Fortum  melder at omkobling til fjernvarme forventes å skje mellom 15. og 31. januar 2021.