Endret: 15 des 2018     Opprettet: 5 des 2018

Sykkelparkering

Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember, da de vil være til hinder for snømåking ved plutselig snøfall.

Sykler rengjøres, merkes med navn og settes inn i kjellerrom (bomberom). Alternativt kan de plasseres i tørkebåsen. Sykler som ikke er tatt inn innen fristen, vil bli fjernet/kastet!

Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snømåking og for sykler som blir fjernet/kastet.