20 mai 2020

Vaktmestertjenesten

Vi jobber nå med å få på plass en ny vaktmestertjeneste igjen etter litt unntakstilstander på vaktmesterkontoret.

Inntil vi har ny vaktmesterordning på plass vil vi ha en vikar her på deltid hver dag frem til vi får en fast vikar. Vikaren vil betjene vaktmestermobilen i kontortiden fra kl. 12:30 – 13:00. Styret vil betjene e-post til vaktmester frem til fast vikar er på plass.

Vi regner med å ha en fast vikar på plass i løpet av mai. Vaktmesterkontoret vil da igjen bli åpnet for besøkende i kontortiden. Stilling for ny vaktmester i borettslaget vil bli utlyst til høsten.