12 sep 2020

Varmestyring i borettslaget

Som vanlig forventes varmen satt på igjen rundt 15. september. I forbindelse med overgang til fjernvarme har det oppstått noe problemer hos leverandøren som ikke borettslaget kan gjøre noe med, og vi vil ikke få fjernvarme som planlagt riktig ennå.

Dette har medført at vi nå kobler tilbake til vanlig varmestyring og har påbegynt dette arbeidet før helga. Som følge av tilbakekobling vil blokker bli satt på enkeltvis etter hvert og ikke alle samtidig. Dette medfører at noen har fått varme i blokkene før helga og andre ikke vil få varme før utover i neste uke avhengig av hvor fort arbeidet går i den enkelte blokk.

Vi gjør oppmerksom på at varmen som nå kommer i radiatorene kan være veldig varm og regulator på ovnen anbefales å benyttes på det laveste slik at det ikke oppstår brannskader på personer eller materiell.