Endret: 28 mai 2020     Opprettet: 26 mai 2020

Varmtvannet vil bli borte i perioder

I forbindelse med bytte av sikringsskap i alle undersentraler vil det være behov for å ta strømmen i undersentralen i den enkelte blokk når arbeidet pågår.

Som følge av dette vil man oppleve at varmtvannet i leiligheten kan være borte i perioder. Undersentralen er den som styrer varmt vann og varme i alle blokker.

Det forventes at arbeidet vil ferdigstilles i løpet av noen uker om det ikke dukker opp noe uforutsett.