1 feb 2018

Varsel om generalforsamling

Dato for generalforsamling er satt til torsdag 24. mai 2018. Saker som ønskes meldt inn for generalforsamlingen må være styret i hende innen 23. mars.

Saker kan sendes på e-post til: kontor@haugerudborettslag.no eller legges i postkassen utenfor Haugerudveien 22, underetasjen.