23 nov 2020

Vekterstreik

I en periode nå har hele vaktbransjen vært preget av streik. Dette har heldigvis ikke i stor grad gått ut over vår avtale om bomiljøvakthold. Men, nå utvides streiken.

Securitas har hatt høyt fokus på beredskap, noe som betyr at tilkallingstjenesten i tilfelle bråk/bortvisning i borettslaget har vært intakt omtrent gjennom hele streiken. Dette blir det nå dessverre en forandring på.

Dette betyr at Securitas sin bomiljøtelefon som beboere i borettslaget har kunnet benytte seg av ikke vil bli betjent fra tirsdag 24. november kl. 06:00 og frem til streiken er avblåst.

Securitas har søkt dispensasjon fra streiken for de tjenester de leverer fra vaktsentralen der liv, helse og store materielle verdier kan bli berørt. Denne søknaden er ikke innvilget.