7 okt 2020

Ventilasjon i blokker

Ventilasjonsanlegg i alle kortblokker er ute av drift til over helgen i forbindelse med endringer på ventilasjonsanlegget.

Alle gamle vifter er nå byttet på kortblokkene og de nye skal kobles til. Dette arbeidet vil bli påbegynt i neste uke og alle kortblokker forventes klare i løpet av uka.

Parallelt med dette vil arbeidet med demontering av gamle vifter på langblokkene starte og disse vil bli tilkoblet etter man er ferdig med kortblokkene.

Dette kan medføre dårlig ventilasjon i leilighetene. Det er nå viktig alle holder lufteluker i leilighetene åpen slik at det blir noe sirkulasjon av luft.