20 okt 2020

Ventilasjonsanlegg på plass i kortblokkene

Da er ventilasjonsanlegg på plass i de korte blokkene, dvs. de med 3 oppganger.

I de lange blokkene, de med 5 oppganger, starter arbeidet denne uka og ventilasjonsanlegg er ute av drift til over helgen i forbindelse med endringer på ventilasjonsanlegget. Dette arbeidet forventes klart i løpet av neste uke.

Dette kan medføre dårlig ventilasjon i leilighetene. Det er nå viktig alle holder lufteluker i leilighetene åpen slik at det blir noe sirkulasjon av luft.