29 jul 2020

Vi søker vaktmester

Vi søker vaktmester til 100 % fast stilling. Styret i Haugerud Borettslag er den formelle arbeidsgiver og vaktmester forholder seg til Haugerud Borettslag via daglig leder eller spesifikk kontaktperson utnevnt av styret.

Vaktmester skal utføre daglige oppgaver i henhold til egen arbeidsinstruks. I tillegg kan vaktmester få tildelt tilleggsoppgaver fra styret knyttet til sesongarbeider eller pågående prosjekter. 
Arbeidsmiljøloven og Vaktmesteroverenskomstens bestemmelser følges.
Vaktmester utfører sitt arbeid iht. prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet utarbeidet av borettslaget. 


For mer informasjon og søknad se:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=186266843