Previous slide
Next slide

Vårdugnad

Vaktmester inviterer til vårdugnad fra mandag 8. – 10. mai. Målet er å få det rent og pent rundt oss på hele området til 17. mai. Det er fortsatt litt søppel som flyter rundt oss i busker og kratt, og det er fint om vi kan få ryddet rundt alle grillplasser så de er klare til bruk.

Les mer »

Årsmøte Haugerud Garasjelag

Årsmøtet i Haugerud Garasjelag ble avhold 23. mars på Trosterud skole. Etter mange år i styret, og de siste 5 årene som leder, valgte Anita Myhre å trekke seg ut av styret. Styret ønsker å rette en stor takk til Anita for en kjempeinnsats som har blitt gjort igjennom disse årene.

Les mer »

Generalforsamling

Vi inviterer til generalforsamling tirsdag 23. mai kl. 18.30 på Trosterud skole i samlingssalen. I år vil generalforsamlingen bli hybrid.

Les mer »

Forbruk varmtvann

Styret begynner nå å få oversikt over varmtvannsforbruket de første månedene av 2023. Alle beboere med overforbruk vil motta brev i postkassen med informasjon om dette, slik at beboer blir oppmerksom på forholdet og på et tidlig tidspunkt får anledning til å justere på forbruket sitt.

Les mer »