Previous
Next

Montering av varmtvannsmåler starter i uke 34

Prosjektet med montasje av tilbakeslagsventiler og vannmengdemålere for varmtvann i hver leilighet starter for fullt i uke 34 og vil pågå i ca. 3 måneder totalt. Alle vil bli kontaktet på forhånd for avtale om installasjonstid. Blokkene vil bli tatt i kronologisk rekkefølge fra blokk 1 til blokk 17.

Les mer »

Containerdag onsdag 8. juni

Til onsdag 8. juni vil det være containerdag igjen. Som vanlig vil komprimatorbilen stå på den store plassen midt på området fra kl. 15.00 – 20.00. Benytt gjerne muligheten for å rydde i fellesrom i kjelleren i de forskjellige blokkene.

Les mer »

Informasjon om generalforsamling

Styret i Haugerud Borettslag har vedtatt at årets ordinære generalforsamling gjennomføres både som et fysisk møte og som digitalt årsmøte. Så får vi evaluere om dette er noe vi skal satse på fremover eller ikke.

Les mer »

Innbrudd i leiligheter

I senere tid har vi i borettslaget hatt 3 innbrudd i leiligheter på dagtid i forskjellige oppganger. Innbrudd har primært skjedd mellom kl. 12.00 og 15.00.

Les mer »

Hjelp til vanning

Takk igjen til alle som bidro på beplantningsdugnaden 30. april. Det var imponerende oppmøte og veldig god arbeidslyst fra både store og små. Nå gjelder det bare at vi passer på å vanne de nye plantene.

Les mer »

Vårdugnad

Vi inviterer til vårdugnad 9 – 11 mai og gjør det litt fint rundt oss før 17. mai. Etter dugnad på grillplassene, så er mye allerede gjort, men det ligger igjen litt stein og jord enkelte steder som må rydde vekk. Og det er fortsatt litt søppel som flyter rundt i busker og kratt.

Les mer »