Previous
Next

Vinteren er på tur

Vinteren er på tur og det er på tide å klargjøre for snømåking. Det betyr at vi har satt opp brøytestikker ved fartsdumper slik at disse ikke blir ødelagt ved snømåking.
Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember slik at de ikke er til hinder for snømåking.

Les mer »

Containerdag avvikles

Det er besluttet å avvikle containdag for storsøppel med umiddelbar virkning. Kostnader forbundet med containerdag har blitt så store at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å tilby en slik løsning for beboere.

Les mer »

Måleravlesning varmtvann

De fleste har nå fått på plass varmtvannsmåler i sin leilighet. Vi starter selve målingen av forbruket fra 1. januar 2023. Det betyr at du i perioden ut året har mulighet til å følge med på eget forbruk og justere dette underveis.

Les mer »

Høstdugnad

Vi inviterer til en liten høstdugnad for oppsamling av løv på området fra gressplener og gangveier. Vaktmester har satt ut raker og søppelsekker i tørkebåsene som kan benyttes.

Les mer »

Parkering av MC inne på området

Vi gjør oppmerksom på at parkering av MC inne på området skal gjøres i henhold til husordens- og parkeringsregler. Det er tillat å parkere MC (motorsykkel, scooter, moped) inne på borettslaget område forutsatt at man ikke står til hinder for annen kjøring eller utrykningskjøretøy.

Les mer »

Endring på gjesteparkering

Vi minner om at man fra mandag 3. oktober må registrerer gjester elektronisk før man kan parkere på borettslaget gjesteparkering. Manglende registrering vil medføre bot.

Les mer »