Previous slide
Next slide

Oppmerking av parkeringsplasser

Vaktmester vil starte merking av parkeringsplasser som er nyasfaltert ved garasjene der det har vært gravearbeider i vinter utenfor blokk 7 og 8 (Haugerudveien 38 og 44). Arbeidet starter til uka.

Les mer »

Info fra styret

For å spare miljøet og spare penger vil Info fra styret ikke lenger legges i alle postkasser, men henges opp på oppslagstavler i alle oppganger.

Les mer »

Asfaltering

Til uka vil det foregå asfaltering etter gravearbeider for bussbrakke i Tvetenveien. Det skal asfalteres fra bussbrakken opp til trafoen utenfor Haugerudveien 50. Alt som er gravd opp skal fylles igjen.

Les mer »

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling planlegges avholdt tirsdag 21. mai 2024 på Trosterud skole i samlingssalen. Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. april.

Les mer »