Årsmøte Haugerud Garasjelag

19. januar 2024
Det innkalles til årsmøte i Haugerud Garasjelag mandag 4. mars 2024 kl. 19.00 på Trosterud skole i samlingssalen.

Til behandling foreligger:

  1. Velkommen, valg av ordstyrer for årsmøte
  2. Valg av møtereferent og 2 til å underskrive årsmøtereferat
  3. Godkjenning av innkalling til årsmøte
  4.  Årsberetningen 2023
  5. Regnskap 2023 og forslag budsjett 2024
  6. Styregodtgjørelse
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Saker til årsmøtet kan sendes styret på e-post: garasjelaget@haugerudborettslag.no eller legges i Garasjelagets postkasse utenfor Haugerudveien 22, underetasjen innen 4. februar.

Nyheter