Årsmøte i garasjelaget

6. mars 2022
Årsmøtet til Garasjelaget vil bli avholdt torsdag 28. april kl. 19:00 i samlingssalen på Trosterud skole.

Årsmøte skal:

  • Behandle styrets beretning
  • Behandle årsregnskap og budsjett
  • Fastsette styregodtgjørelse
  • Behandle innkommende forslag
  • Foreta valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite

Forslag til årsmøtet må være styret i hende inne tirsdag 22. mars.

Forslag kan sendes på e-post til garasjelaget@haugerudborettslag.no eller legges i postkassen i Haugerudveien 22 ved  inngangen på baksiden av blokkene. 

Nyheter