Avfall, kildesortering og storsøppel

Haugerud Borettslag tilbyr gode ordninger for håndtering av søppel. Det er tatt høyde for både kildesortering og storsøppel som man normalt ikke kan kaste som ordinært husholdningsavfall.

Husholdningsavfall og søppelbrønner

Borettslaget har store nedfelte søppelbrønner utenfor alle blokkene. Her kan du kaste vanlig husholdningsavfall og papir/papp i separate innkastluker samt glass der slike brønner er satt opp. Husholdningsavfall skal pakkes inn i pose før det kastes. Blå pose for plast, grønn pose for matavfall og hvit pose/vrengt handlepose fra butikken for restavfall.

I tillegg er det kildesortering på den store plassen midt på området. Her står det en container for kasting av papp og en container for kasting av glass og metall.

Følgende er det forbudt å kaste i søppelbrønnene:

  • selvantennelig eller særlig farlig brannfarlig avfall
  • flytende avfall
  • glassgjenstander 
  • spraybokser og lignende
  • spesialavfall som bilbatterier, maling, lakk og lignende 
  • større gjenstander som ikke går ned i søppelbrønnene

Det er ikke tillatt å sette igjen vanlig søppel eller større gjenstander ved siden av søppelbrønnene. Er det fullt i søppelbrønnene, ta med deg din søppel videre til neste søppelbrønn hvor det er ledig plass. Er din søppel for stor til å kastes ned i søppelbrønnen, ta den med inn igjen og vent til neste containerdag. 

Containerdager – kasting av storsøppel 

Borettslaget har containerdag for storsøppel 3 ganger i året, fortrinnsvis i januar, mai og september. Containerdag gjennomføres normalt den første onsdagen i den gjeldende måned, og vil bli varslet på forhånd. Det vil da stå en komprimatorbil fra kl. 15:00 – 20:00 på den store plassen midt på området. På containerdagen kan du kaste storsøppel (ikke oppussingsarbeider) som du ikke får kastet i ordinær søppel til daglig. Du må selv bære ditt søppel ned til komprimatorbilen. Der vil det være folk som hjelper deg og sjekker at du har sortert søpla riktig. 

Trenger du å låne tralle for å frakte søppel ned til komprimatorbilen, ta kontakt med vaktmester.

Det er ikke tillatt å sette igjen søppel foran komprimatoren i forkant av containerdag. Vi gjør oppmerksom på at området er videoovervåket og hensetting av søppel vil medføre bøtelegging.

E-bur for småelektrisk avfall:

Det er anskaffet et elektronikkbur for kast av småelektriske ting som blant annet datautstyr, kabler, barbermaskiner, husholdningsapparater som støvsuger, brødrister, kaffetrakter, tv, miksmaster, vannkoker, lamper, lampetter, radioer, stereoanlegg osv. Buret vil stå ved komprimatoren (på den store plassen midt i borettslaget) på selve containerdagen.

Nb! Her skal det ikke kastes lysstoffrør, lyspærer, batterier eller store hvitevarer. 

Følgende er definert som spesialavfall og kan ikke kastes:

Glass, lysrør, kjemikalier, maling, oljer, impregnerte trematerialer, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander, bilbatterier og lignende må kastes på egne miljøstasjoner, for eksempel Esso ved Rema. På Rema tar de imot lysstoffrør og små batterier. Bildekk kan kastes hos dekkforhandlere, for eksempel Dekkmann på Alnabru. Hvitevarer som kjøleskap, fryser, komfyr med mer kan kastes hos for eksempel Lefdal på Alnabru. Man kan også bestille retur av gamle/ødelagte hvitevarer ved kjøp av nye.

Har du svært mye avfall eller skal pusse opp?

Du kan ikke kaste materiale fra større oppussingsarbeider på containerdagen. Da bestiller du en iSekk fra http://www.isekk.no/ Husk at iSekk må stå plassert på andre siden av gangveien på gressplenen (ikke inntil balkong eller soveromsvindu). Dette på grunn av brannfare.

Når en iSekk e.l. er full skal det bestilles henting av søppelet umiddelbart. En full iSekk e.l. skal alltid fjernes før en helg eller helligdag(er). Søppel skal ikke under noen omstendigheter legges/kastes på gresset utenfor blokka. Manglende fjerning av søppel vil medføre et forsøplingsgebyr.

Mye søppel og lenge til containerdag?

Har du ikke mulighet for å vente til neste containerdag kan du kaste din søppel på følgende måte:

Se husordensreglene for mer informasjon.