Avfall, kildesortering og storsøppel

Haugerud Borettslag tilbyr gode ordninger for håndtering av søppel. Det er tatt høyde for kildesortering og det er plassert søppelbrønner utenfor blokkene samt store beholdere for glass og papp på den store plassen midt på området.

Husholdningsavfall og søppelbrønner

Borettslaget har store nedfelte søppelbrønner utenfor alle blokkene. Her kan du kaste vanlig husholdningsavfall og papir/papp i separate innkastluker samt glass der slike brønner er satt opp. Husholdningsavfall skal pakkes inn i pose før det kastes. Lilla pose for plast, grønn pose for matavfall og hvit pose/vrengt handlepose fra butikken for restavfall.

I tillegg er det kildesortering på den store plassen midt på området. Her står det en container for kasting av papp og en container for kasting av glass og metall.

Følgende er det forbudt å kaste i søppelbrønnene:

 • selvantennelig eller særlig farlig brannfarlig avfall
 • flytende avfall med unntak av matolje
 • glassgjenstander 
 • spraybokser og lignende
 • spesialavfall som bilbatterier, maling, lakk og lignende 
 • større gjenstander som ikke går ned i søppelbrønnene
 • elektriske gjenstander

Det er ikke tillatt å sette igjen vanlig søppel eller større gjenstander ved siden av søppelbrønnene. Er det fullt i søppelbrønnene, ta med deg din søppel videre til neste søppelbrønn hvor det er ledig plass. 

Kasting av storsøppel

Den enkelte må selv sørge for å kaste sin egen storsøppel som ikke kan kastes i de ordinære søppelbrønnene.

 • Hvitevarer som kjøleskap, fryser, komfyr med mer kan leveres til leverandør. Man bestiller retur av gamle/ødelagte hvitevarer ved kjøp av nye.
 • Glass, lysrør, kjemikalier, maling, oljer, impregnerte trematerialer, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander, bilbatterier og lignende må kastes på egne miljøstasjoner, for eksempel Esso ved Rema. Dette er definert som spesialavfall.
 • På Rema tar de imot lysstoffrør og små batterier.
 • Bildekk kan kastes hos dekkforhandlere, for eksempel Dekkmann på Alnabru.

Følgende måte kan du kaste søppel på:

Det er ikke tillatt å sette igjen søppel foran komprimatoren. Vi gjør oppmerksom på at området er videoovervåket og hensetting av søppel vil medføre bøtelegging.

Storsøppel skal heller ikke legges under kjellertapp i oppgangen eller plasseres i fellesrom i kjelleren. Fellesrom som fylles opp med søppel vil bli avstengt på permanent basis.

Har du svært mye avfall eller skal pusse opp?

Da bestiller du en iSekk fra http://www.isekk.no/ eller tilsvarende leverandør. Husk at iSekk må stå plassert på andre siden av gangveien på gressplenen (ikke inntil balkong eller soveromsvindu). Dette på grunn av brannfare.

Når en iSekk e.l. er full skal det bestilles henting av søppelet umiddelbart. En full iSekk e.l. skal alltid fjernes før en helg eller helligdag(er). Søppel skal ikke under noen omstendigheter legges/kastes på gresset utenfor blokka. Manglende fjerning av søppel vil medføre et forsøplingsgebyr.

 

Se husordensreglene for mer informasjon.