Avregning varmtvann

21. februar 2024
Måling av individuelt forbruk av varmtvann startet opp i januar 2023. Første avregning av forbruk mot innbetalt a-konto (for perioden januar – april 2023) fant sted i august/oktober.

Avregning for mai – desember 2023 er igangsatt, og kan forventes at blir sendt ut sammen med felleskostnader i april eller mai 2024.
Flere lurer på om om det er mulig å få til månedlig avregning, men foreløpig er dette et pilotprosjektet i OBOS og fortsatt under utprøving. Det vil derfor ta tid før vi evt. kan innføre dette i Haugerud Borettslag.

Nyheter