Beboermøte

23. mars 2022
Vi inviterer til beboermøte onsdag 6. april kl. 18.00 i Haugerud kirke. På møtet vil vi ta opp tema som berører beboerne og orientere litt om hva styret arbeider med.

Foreløpig agenda for møtet er:

  • Info fra Altibox om fiber/TV
  • Info fra Dråpe om varmestyring og økonomi samt individuell måling av varmtvann.
  • Info fra grøntgruppa om beplantning rundt grillplassene
  • Utfordringer rundt søppel
  • Eventuelt

Velkommen!

 

Referat fra årets beboermøte finner du under Info fra styret

Nyheter