Bekymringsmelding fra Brann- og redningsetaten

1. juli 2021
Vi har mottatt bekymringsmelding fra Brann- og redningsetaten om reduserte rømningsveier i oppganger, og gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander eller andre ting som bl.a. sko i oppgangen utenfor dørene.

Årsaken er krav til minimumsbredde på våre rømningsveier. Det er kun tillatt å plassere barnevogner i bruk under kjellertrappen. Ved kontroll av trappeoppganger vil alle gjenstander som er plassert i oppgangene blir fjernet/kastet uten varsel.

Denne rutinen vil gjelde fremover, derfor er det viktig at alle beboere opparbeider gode vaner og ikke forlater gjenstander i trappeoppgangene.

Utdrag av brev fra Brann- og redningsetaten:

Brann- og redningsetaten viser til bekymringsmelding mottatt den 28. juni 2021 om trappeoppganger som er fulle av sykler, sparkesykler, barnevogner, store elektriske lekebiler og andre ting på nevnte adresse. Dette gjelder trappeoppgang ved hoveddør og annen inngang i underetasjen.

Det finnes ikke detaljerte krav om lagring i rømningsveier i regelverket. Det er derimot en del prinsipper dere må følge, for å ivareta brannsikkerheten i bygget.

Vi fraråder dere å oppbevare gjenstander i rømningsveiene

Vår erfaring viser at lagring av brennbare materialer i rømningsveier og fellesarealer, øker sannsynligheten for at noen vil tenne på. I tillegg er lagring av gjenstander i rømningsveiene til hinder, og vil gjøre det vanskelig å ta seg raskt ut av bygget om en brann eller andre farer skulle oppstå.

Brann- og redningsetaten fraråder dere, på generelt grunnlag, å oppbevare gjenstander i rømningsveiene.

Dere bør utbedre forholdene

Det er eier sitt ansvar å sørge for at rømningssikkerheten til enhver tid, er god nok. Vi oppfordrer dere derfor til å utbedre forholdene.

Dette sier regelverket

Alle som bruker bygningen «skal unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon». Dette er i tråd med forskrift om brannforebygging § 11 andre ledd.

Veiledningen til forskriften forklarer at dette kravet innebærer «både et forbud mot å plassere gjenstander eller andre hindringer i rømningsveiene, og plikt til å fjerne etablerte hindringer i rømningsveiene».

Forskriften sier altså ikke direkte at det er forbudt å lagre gjenstander i rømningsveiene. Veiledningen legger til grunn at lagring vil kunne føre til at rømningsveiene ikke opprettholder sin funksjon – med hensyn til rask og sikker rømning. Forholdet kan være situasjonsbetinget, blant annet ut fra utforming, eller hvor mye og hva som er lagret i rømningsveiene.

Eier har plikt til å sørge for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet. Dette i tråd med forskrift om brannforebygging § 9.

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med saksbehandler e-post postmottak@bre.oslo.kommune.no. For mer informasjon se også Hjelp oss å forebygge brann – Branntips

På bakgrunn av denne bekymringsmeldingen ser borettslaget seg nødt for å starte opp med hyppigere HMS runder i blokkene. Dette for å sikre at vi har frie rømningsveier i tilfelle det skulle oppstå en brann.

Nyheter