Fyringskostnadene går oppover

Gammel varmestyring fungerer ikke på det nye anlegget etter overgang til fjernvarme, og dette innebærer varmere rør og radiatorer som igjen gir varmere leiligheter.

Fyringskostnadene går oppover Read More »