Dyrehold

Borettslaget tillater dyrehold med mindre dyret gjør skade på borettslagets eiendom eller er til vesentlig sjenanse for andre beboere.

Dyrehold er tillatt under forutsetning av at eieren aksepterer og etterlever borettslagets egen dyreerklæring. Dyr kan kreves fjernet om ikke regelverket følges. Søknad om dyrehold sendes inn nedenfor. 

Søknad om dyrehold
Dyrehold

Les gjennom denne erklæringen som må godkjennes før du fyller ut søknaden.

Erklæring for dyrehold

Erklæring dyrehold *

Maximum file size: 2.1MB