Forsikringer

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Skadeforsikring AS med polisenummer 85104951. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. 

Oppstår det skade i leiligheten:

 • Forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig.
 • Prøv å kartlegge årsaken til skaden.
 • Meld skaden til vaktmester og avtal befaring. Når skaden meldes må du få med:
  • Ditt navn, leilighetsnummer, adresse, mobilnummer og e-post.
  • Hvor har skaden skjedd (bad, kjøkken, stue m.m.)?
  • Hva ser ut til å være skadeårsak?
  • Når oppsto skaden?
  • Har du sørget for skadebegrensning og/eller foreløpig utbedring?
  • Ved innbrudd, hærverk eller branntilløp skal politiet og eventuelt brannetaten varsles.

Hvis skaden kvalifiseres som forsikringssak vil vaktmester/styret kontakte forsikringsavdelingen i OBOS som melder skaden til forsikringsselskapet. En fagkyndig takstmann vil kontakte beboer for en befaring. Videre vil forsikringsselskapet, basert på takst, bestille håndverker for reparasjon.
Det godkjennes ikke kontantutbetalinger i forbindelse med utbedring av skader.

Akutt skade?

Akutt skade krever umiddelbar handling for å begrense skadeomfanget.

Dersom du har en akutt vannlekkasje hvor vannet renner ukontrollert, må du:

 • Stenge av vann (stoppekran).
 • Ring en rørlegger for hjelp hvis du ikke får stoppet vannet. 
 • Ta sikringen i etasjer som har vært oversvømt.
 • Flytte løse gjenstander, og tørk opp vann.

Hvem reparerer skaden?

Forsikringsselskapet har inngått avtaler med lokale firmaer/entreprenører som tar seg av nødvendige reparasjoner etter en skade.

Du kan selvfølgelig bruke andre godkjente firmaer du kjenner til for å utføre reparasjonsarbeidene, men forsikringsselskapet dekker kun det det ville kostet om en av de firmaer/entreprenører de har avtale med utførte arbeidene. Dette basert på takst i skaderapporten.

Skader på bærende konstruksjoner, VVS eller elektriske installasjoner må utføres av autoriserte håndverkere.

Egenandel

Beboer må i henhold til vedtektene og gjeldende praksis dekke egenandel for skader som er skjedd på områder hvor beboer har vedlikeholdsansvaret, f. eks. ved feil på elektriske apparater og installasjoner inne i leilighet med videre.

Ved uaktsom handling, manglende umiddelbar meldeplikt/begrensning av skader kan beboer bli pålagt å dekke alle reparasjonskostnader selv.

Borettslaget dekker egenandel i de tilfeller hvor borettslaget har vedlikeholdsansvaret.

 

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.