Info fra styret

Nedenfor finner du informasjonsskriv utgitt av styret som blir omdelt i postkassene.