Generalforsamling

22. mars 2024
Ordinær generalforsamling planlegges avholdt tirsdag 21. mai 2024 på Trosterud skole i samlingssalen. Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. april.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over for eller mot.
  • vi ber om at forslaget er maskinskrevet.

Forslagsstiller bes å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for evt. avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Saker kan sendes på e-post til: kontor@haugerudborettslag.no eller legges i postkassen utenfor Haugerudveien 22 (på balkongsiden av bygget).

Nyheter