Gjesteparkering

Det er opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan benyttes av besøkende. Gjesteparkeringen er lokalisert ved innkjøringen til borettslaget ved garasjene. Alle gjester skal registreres elektronisk via app på mobilen eller via UNUM VestPark nettside.

Alle beboere som har registrert en e-postadresse hos Obos vil få tildelt en bruker i parkeringsappen VestPark UNUM for registrering av gjester. Appen kan lastes ned fra Google Play eller Apple Store for både Android og Apple mobiler. Når du har blitt registrert som bruker vil du motta en e-post fra unum@vestpark.no. Følg anvisninger for opprettelse av konto. Det er viktig at du aktiverer kontoen med en gang du får beskjed om det. Kontoen kan deles via en delingsordning med andre beboere i samme enhet.

De som ikke har registrert e-postadresse i Obos, må be om å få dette registrert hos daglig leder slik at man kan få tilgang til parkeringsappen. Har du ikke e-post vil du få tildelt fysiske parkeringsbevis fra daglig leder eller vaktmester, dersom du ber om dette. Parkeringsbevis er gjeldende for 1 år av gangen.

På denne måten kan VestPark AS ha kontroll på de som parkerer uten rettigheter på gjesteparkeringen.

Det er viktig at gjester blir registrert snarest etter at de har parkert, og senest innen 10 minutter etter ankomst, eller får utlevert parkeringsbevis/oblat. Kjøretøy som står parkert på gjesteparkeringen uten elektronisk registrering eller parkeringsbevis vil bli ilagt kontrollavgift.

Det er kun mulighet for å parkere 2 biler pr. leilighet samtidig på gjesteparkeringen. Du kan ikke starte parkering på bil nr. 3 før du har registrert ut en av de andre bilene.

Bruk av gjesteparkeringen

Det er kun gjester som kan bruke gjesteparkeringen, den er ikke til bruk for beboernes egne biler. Det er forbudt å parkere taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen. Gjesteparkering kan kun skje i inntil 3 døgn (72 timer) av gangen, uavhengig av om bilen er flyttet/benyttet eller ikke disse 3 døgnene. Dette på bakgrunn av det begrensede antallet plasser vi har til rådighet.

Biler som benytter gjesteparkeringen, blir sjekket og logget. Overtredelse av 3 døgns parkering uten dispensasjon eller parkering av bil som tilhører personer med bopel i borettslaget, gir kontrollavgift.

Bruksanvisning for gjesteparkering

Nedenfor finner du lenke til bruksanvisninger. Parkering kan administreres fra VestPark UNUM sin app på mobil eller fra nettsiden: VestPark UNUM

Mangler du bruker eller er nyinnflyttet i borettslaget, ta kontakt med daglig leder for tilgang til parkeringsapp.

Har du spørsmål til parkeringsløsningen kan du ta kontakt med kundesenteret til Vestpark AS på telefon 21 51 82 70 / 942 80 514 eller e-post: kundesenter@vestpark.no.