Har vi riktig kontaktinformasjon om deg?

17. september 2023
Vi vet at folk av og til bytter e-post adresse (eller telefonnummer), så skal du få informasjon fra borettslaget er det viktig at vi har riktig kontaktinformasjon registrert på deg.

Din kontaktinfo brukes kun for at styret og vaktmester kan komme i nødvendig kontakt med deg som beboer i Haugerud Borettslag, samt ved pålogging til Vibbo og digitale årsmøter.
Har du endret telefonnummer eller e-postadresse, eller ikke registrert kontaktinformasjon i det hele tatt? Ta i så fall kontakt med OBOS Medlemsservice på e-post: medlem@obos.no eller telefon 22 86 59 90.

Nyheter