Informasjon om beplanting ved grillplassene

8. februar 2022
I september informerte vi om at borettslaget hadde fått penger av Groruddalssatsingen til beplantning ved grillplassene, og vi ba om innspill fra dere beboere.

Styret har nedsatt en egen grøntgruppe av frivillige som har jobbet med prosjektet. Her kommer en oppdatering på arbeidet fra grøntgruppa.

Grillplassene i borettslaget er populære og godt brukte av mange, men de er også litt «nakne». Tanken er at lett beplanting av nyttevekster vil gjøre det enda hyggeligere å sitte der – og at grillplassene vil brukes av enda flere. Erfaring fra andre borettslag viser at slike prosjekter binder naboer sammen, og det er positivt for både barn og voksne å kunne høste kortreist mat – selv om det i vårt borettslag kun er snakk om små kvanta (iallfall foreløpig!)

Det vi søkte om og fikk penger til var planting av ett-to frukttrær, et par bærbusker og en plantekasse til urter eller andre nyttevekster ved hver plass. I tillegg fikk vi støtte til faglig rådgiving, og til bevertning på dugnad.
Vi innhentet tilbud fra tre forskjellige gartnerier, og Ravnsborg gartneri og hagesenter ble til slutt engasjert som leverandør. Ravnsborg lager sammen med landskapsarkitekt forslag til beplanting tilpasset hver enkelt grillplass, siden de alle ligger forskjellig i terrenget og har forskjellig grad av øvrig beplanting rundt seg.

Under følger noen prinsipper for beplantningen ved grillplassene, men det er fortsatt mulig å komme med innspill:

  • Det skal tas hensyn til at grillplassene fortsatt skal kunne utvides med ekstra bord for større selskaper (slik bordene blir brukt i dag).
  • Det skal plantes to små frukttrær ved hver plass. De skal ikke skygge for utsikt.
  • Det ønskes i tillegg en liten samling busker – i hovedsak bærbusker – ved hver plass.
  • Gartner spesialsnekrer solide, pene plantekasser i Kebony-furu, til spiselige vekster. 1 stk. ved hver grillplass. Kebony er et miljøvennlig og robust tremateriale med lang holdbarhet – samme materiale som benkene på grillplassene er bygget i. Slik vil grillplassen få et helhetlig uttrykk når treet i plantekassene etter hvert får samme fargetone som benkene.
  • Jord skal være torvfri og planter skal være pollinatorvenlige. Fremmedarter skal unngås.
  • Vi kjøper selvvanningstanker til hver plantekasse, slik at de ikke må vannes så ofte. I første sesong hjelper vaktmester til med å vanne de unge frukttrærne.

Håper dere synes dette høres bra ut! Det er supert om flere vil engasjere seg i prosjektet, enten for én enkelt grillplass eller i større skala. Send gjerne en e-post til grontgruppa@haugerudborettslag.no, eller send oss melding på skjema nedenfor.

Det er planlagt å avholde en dugnad for graving og beplanting den 30. april, med lett servering og mye hygge. Håper mange beboere vil være med på det! Vi kommer tilbake med mer info om dugnaden.

Med vennlig hilsen
Linda, Håkon, Sahar, Brigitta og Hedda i Grøntgruppa

Kontaktskjema for grøntgruppa
Grøntgruppa

Maximum file size: 2.1MB

Nyheter