Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Haugerud Garasjelag

5. juni 2024
Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å få godkjent regnskap for 2023 og budsjett for 2024.

Årsmøtet vil bli avholdt elektronisk og starter opp fredag 21. juni kl. 12.00 og avsluttes mandag 24. juni kl. 12.00.

Informasjon med sakspapirer sendes ut på SMS til alle garasjeeiere 13. juni.

Nyheter