Juletresalg og gjesteparkering

5. desember 2021
Som vanlig vil det bli salg av juletrær på gjesteparkeringen igjen. Salget planlegges å starte opp fra 10. desember. Gjesteparkering vil da bli flyttet til den store plassen midt i borettslaget.

Her blir det skiltet for ca. 20 parkeringsplasser for gjester.

All inn- og utkjøring skal skje langs underetasjen ved blokk 3 (Haugerudveien 20 – 24) hvor det ikke er leiligheter.

Trafikk-bommen ved denne blokka, vil stå åpen hele døgnet fra 10. desember til og med 2. januar.

Biler som tilhører beboere i borettslaget og som parkerer på plassen, vil bli bøtelagt.

Nyheter