MC-parkering er merket opp

14. juni 2023
Vi har nå merket opp MC-parkering inne på borettslagets område. Fra 1. juli vil alle motorsykler, scootere, mopeder m.m. som parkerer utenfor oppmerket område bli bøtelaget.

Ved start og stopp av MC skal slikt foregår uten sjenanse for naboer som ligger og sover. Det er ikke tillatt å vinterlagre MC inne på området i vinterhalvåret, da motorsykkel vil stå i veien får snømåking og evt. utrykningskjøretøy.

For mer informasjon om MC-parkering se Beboerguiden.

Oversikt over plasser med MC-parkering finner du her.

Nyheter