Montasje av varmtvannsmålere og tilgang til stoppekraner

6. september 2022
Montasje av varmtvannsmålere er godt i gang. Det er oppdaget at i mange leiligheter, ved ombygging, er stoppekraner blitt bygget inn i vegger, uten tilgang utenfra.

Dette er ikke i henhold til gjeldende forskrifter.

Utdrag fra Byggeteknisk forskrift (TEK 17) § 15-5. Innvendig vanninstallasjon pkt. 5):

Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet med stoppekran som er lett tilgjengelig og merket.
Preaksepterte ytelser            
       1. Det må være innvendig stoppekran som er plassert før første avstikker på vannledningen.
       2. I bygning med flere bruksenheter eller boenheter må vanntilførselen til hver enhet kunne avstenges.

I leiligheter med innebygde stoppekraner uten tilgang må det åpnes og tilrettelegges for fri tilgang.

Kostnader knyttet til arbeider må dekkes av beboere. Etter at varmvannsmålere er montert er beboere frie til å velge egnet entreprenør for å installere rørskap eller luke. Ansvarlig entreprenør for montasje av varmtvannsmålere, Dråpe AS, kan benyttes hvis ønskelig på egen regning.

Ved fremtidige ombygginger må beboere sørge for fri tilgang til stoppekraner. Ved lekkasjer kan beboere med innebygde kraner risikere å bli belastet med kostnader knyttet til vannskader, både i sin egen og underliggende leiligheter.

Når alle har fått montert varmtvannmåler og tilbakeslagsventil vil vi starte selve målingen for forbruk av varmt vann. Dette er estimert til medio november. 

Nyheter