Montering av varmtvannsmåler starter i uke 34

11. august 2022
Prosjektet med montasje av tilbakeslagsventiler og vannmengdemålere for varmtvann i hver leilighet starter for fullt i uke 34 og vil pågå i ca. 3 måneder totalt. Alle vil bli kontaktet på forhånd for avtale om installasjonstid. Blokkene vil bli tatt i kronologisk rekkefølge fra blokk 1 til blokk 17.
  • Beboer i hver leilighet vil bli kontaktet minst 1 uke før planlagt montasje for å avtale tidspunkt. Avtalt tidspunkt bekreftes på SMS eller e-post. Dersom montør ikke kommer inn på avtalt tidspunkt, vil dette bli fakturert Haugerud Borettslag og belastet beboer med kr. 1000,- i etterkant.
  • Hovedkran i hver leilighet skal være tilgjengelig. Det betyr at det må være ryddet der hovedkran er plassert. Dersom hovedkran skulle være innebygget i vegg, vil det bli skåret et hull i veggen for å gjennomføre montasje.  Hullet skjæres til en størrelse der det kan monteres en standard inspeksjonsluke (dersom dette lar seg gjøre).
  • Medgått tid til rydding / åpning av vegg vil bli fakturert Haugerud Borettslag og belastes leilighet det gjelder i etterkant.
  • Det vil beklageligvis bli kortere perioder uten varmtvann når montasjearbeider pågår.  Det vil bli hengt opp varsel på inngangsdører i hver oppgang 1 uke før vannet stenges.
  • Har du ikke mulighet til å være hjemme på forslått installasjonsdato, kan nøkler leveres til vaktmester. Nøkler må merkes med navn, adresse og etg.

Vi anmoder om å akseptere foreslått installasjonstidspunkt, dersom mulig, slik at vi kan unngå å stenge vannet for hele oppgangen flere ganger. Vi skal gjøre vårt beste for at montasje skal foregå så raskt og skånsomt som mulig sier Halvor Langkaas i Dråpe Entrepenør as.

Se oversiktskart over blokker.

 

Nyheter