Previous
Next

Haugerud garasjelag

Haugerud Garasjelag ble opprettet 2. juni 1987 og består av 204 medlemmer. Garasjelaget holder til i Haugerudveien 22. i eget kontor i underetasjen. 

Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Leder er også å treffe på telefon.

Leder: Anita Myhre, mobil: 993 00 716

Salg av garasje

Garasjeeier kan ikke selge garasjen ut av borettslaget, det vil si til en person som ikke er andelseier i borettslaget. Garasjene er en del at det totale parkeringstilbudet som er tilgjengelig kun for borettslagets andelseiere. 

Garasjeeier plikter å informere styret i Haugerud borettslag og garasjelaget om et eventuelt salg av garasje. Salg av garasjen skal godkjennes av styret i Haugerud borettslag før overtakelsen kan finne sted. Når godkjennelse fra styret i Haugerud borettslag er mottatt, kan garasjesalget gjennomføres. Informasjonen om salg sendes skriftlig via borettslagets kontaktskjema.

Når en garasje selges skal selger av garasje få en parkeringsplass i bytte samt 2 stk. parkeringskort gjeldende for den aktuelle parkeringsplassen på Haugerud borettslag. Ved eventuell salg av leilighet skal garasje eller parkeringsplass følge leiligheten. Har du spørsmål vedrørende salg av garasje, vennligst ta kontakt med styret eller garasjelaget.

Vedlikehold av garasje

Garasjeeier er ansvarlig for å utføre enkelt vedlikehold av sin garasje på dugnad som eksempelvis maling av garasjeport og vegger. Varsel om nødvendig vedlikeholde sendes ut fra garasjelaget og de leverer også ut maling i riktig farge.

Se vedtektene § 5.6 Dugnadsordninger o.l. pliktes utført innen den tid som blir bestemt av styret. Hvis medlemmet ikke deltar, vil arbeidet bli utført for medlemmets regning.

Lading av el-bil og bestilling av ladestasjon 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen.
Det er ikke tillat å lade din el-bil i vanlig stikkontakt med mindre forskriftene for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 er fulgt.

Det betyr at hvis du har el-bil og garasje i borettslaget, så kan du ikke benytte stikkontakten i garasjen til ladning av din el-bil. Alle har fått tilrettelagt for el-billadning i garasjen, men den enkelte garasjeier må selv bestille opp den ladeenheten som trengs for lading av egen bil.

Uautorisert lading av el-bil fra stikkontakt i garasjene kan medføre brann i det elektriske anlegget. Og du som bileier kan risikere at forsikring for din bil bortfaller. Du kan også risikere å stå igjen med ansvaret for skade på tilstøtende garasjer/biler.

Garasjelaget har pr. d.d. avtale med Caverion om bestilling av ladestasjon for el-bil. Bestilling av ladestasjon gjør du via kontaktskjema til garasjelaget. Det er ikke mulig å koble annen ladestasjon til anlegget i garasjelaget enn det som er besluttet av garasjelaget.

 

Fyll ut kontaktskjema når du har behov for kontakt med garasjelaget i forbindelse med kjøp/salg av garasje eller om du har andre relevante spørsmål du trenger svar på.

Vi er her for å hjelpe deg!

 

Dokumenter fra garasjelaget

Nedenfor finner du garasjelaget vedtekter, innkalling årsmøte(r) og referater fra årsmøte(r), informasjonsskriv samt annen nødvendig dokumentasjon.

Gjeldende vedtekter for Haugerud Garasjelag endret 28. april 2022.
Eksempel på leiekontrakt for utleie av garasje.

Ved salg av garasje må du sende overdragelses-dokument til garasjelaget.

Prosedyre for maling av garasjeport Norsk versjon 
Procedure of painting the garage door in English.