Previous
Next

Haugerud garasjelag

Haugerud Garasjelag ble opprettet 2. juni 1987 og består av 204 medlemmer. Garasjelaget holder til i Haugerudveien 22. i eget kontor i underetasjen. Garasjelaget har kontordag den første torsdagen hver måned fra kl. 18:00 – 19:00.

Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema eller møte opp i kontortiden. I kontortiden er også leder å treffe på telefon.

Leder: Anita Myhre, mobil: 993 00 716

Salg av garasje

Garasjeeier kan ikke selge garasjen ut av borettslaget, det vil si til en person som ikke er andelseier i borettslaget. Garasjene er en del at det totale parkeringstilbudet som er tilgjengelig kun for borettslagets andelseiere. 

Garasjeeier plikter å informere styret i Haugerud borettslag og garasjelaget om et eventuelt salg av garasje. Salg av garasjen skal godkjennes av styret i Haugerud borettslag før overtakelsen kan finne sted. Når godkjennelse fra styret i Haugerud borettslag er mottatt, kan garasjesalget gjennomføres. Informasjonen om salg sendes skriftlig via borettslagets kontaktskjema.

Når en garasje selges skal selger av garasje få en parkeringsplass i bytte samt 2 stk. parkeringskort gjeldende for den aktuelle parkeringsplassen på Haugerud borettslag. Ved eventuell salg av leilighet skal garasje eller parkeringsplass følge leiligheten. Har du spørsmål vedrørende salg av garasje, vennligst ta kontakt med styret eller garasjelaget.

 

Vedlikehold av garasje

Garasjeeier er ansvarlig for å utføre enkelt vedlikehold av sin garasje på dugnad som eksempelvis maling av garasjeport og vegger. Varsel om nødvendig vedlikeholde sendes ut fra garasjelaget og de leverer også ut maling i riktig farge.

Se vedtektene § 5.6 Dugnadsordninger o.l. pliktes utført innen den tid som blir bestemt av styret. Hvis medlemmet ikke deltar, vil arbeidet bli utført for medlemmets regning.

 

Fyll ut kontaktskjema når du har behov for kontakt med garasjelaget i forbindelse med kjøp/salg av garasje eller om du har andre relevante spørsmål du trenger svar på.

Vi er her for å hjelpe deg!

 

Dokumenter fra garasjelaget

Nedenfor finner du garasjelaget vedtekter, innkalling årsmøte(r) og referater fra årsmøte(r), informasjonsskriv samt annen nødvendig dokumentasjon.

Gjeldende vedtekter for Haugerud Garasjelag endret 14. mars 2019.
Eksempel på leiekontrakt for utleie av garasje.
Prosedyre for maling av garasjeport Norsk versjon 
Procedure of painting the garage door in English.