Previous slide
Next slide

Haugerud Garasjelag

Haugerud Garasjelag ble opprettet 2. juni 1987 og består av 204 medlemmer. Garasjelaget holder til i Haugerudveien 22. i eget kontor i underetasjen. 

Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Salg av garasje

Garasjeeier kan ikke selge garasjen ut av borettslaget, det vil si til en person som ikke er andelseier i borettslaget. Garasjene er en del at det totale parkeringstilbudet som er tilgjengelig kun for borettslagets andelseiere. 

Garasjeeier plikter å informere styret i Haugerud borettslag og garasjelaget om et eventuelt salg av garasje. Salg av garasjen skal godkjennes av styret i Haugerud borettslag før overtakelsen kan finne sted. Når godkjennelse fra styret i Haugerud borettslag er mottatt, kan garasjesalget gjennomføres. Informasjonen om salg sendes skriftlig via borettslagets kontaktskjema.

Når en garasje selges skal selger av garasje få en parkeringsplass i bytte samt 2 stk. parkeringskort gjeldende for den aktuelle parkeringsplassen på Haugerud borettslag. Ved eventuell salg av leilighet skal garasje eller parkeringsplass følge leiligheten. Har du spørsmål vedrørende salg av garasje, vennligst ta kontakt med styret eller garasjelaget.

 

Vedlikehold av garasje

For å sikre at vedlikehold av garasjene foregår på riktig måte, til riktig tid, og på en mest mulig kostnadseffektiv og miljøvennlig måte, er en stor del av vedlikeholdsansvaret overlatt til garasjelaget styre. Nødvendig vedlikehold dekkes av den årlige felleskostnaden. Se §10 Vedlikeholdsansvar garasjelaget.

Garasjeeier er ansvarlig for å holde sin garasje i god stand innvendig. Garasjeeier er også ansvarlig for egen garasjelås/håndtak til garasjeport. Lås smøres før vinteren med låsolje, CRC eller lignende for å unngå at låsen fryser. Er det behov for ny lås, skal denne bestille igjennom garasjelaget slik at eksisterende sentralnøkkel fortsatt kan brukes. Brudd medfører bytte på eiers bekostning. Se §5 Regler for medlemmene i garasjelaget.

 

Bruk av elektriske utstyr og maskiner

Vi viser til §5 Regler for medlemmene i garasjelaget

§5.6 Det er ikke tillat å bruke elektrisk utstyr i garasjens stikkontakt som krever mer enn 1000 W. Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for kraftig verktøy, støvsugere, m.m. Det er i orden å benytte eksempelvis motorvarmer, batterilader og ekstra belysning som arbeidslampe. Om det oppstår strømbrudd i garasjen i forbindelse med tilkobling av utstyr, må garasjelagets styre varsles umiddelbart.

§5.7 Bruk av sveiseapparat, vinkelsliper og tilsvarende utstyr som kan medføre fare for brann er forbudt å bruke i og utenfor garasjeanlegget.

 

Garasjelås

Mangler du nøkkel til din garasjelås eller det er noe feil med garasjelåsen? Ta kontakt med Garasjelaget.

Skal du bytte garasjelås må dette gjøres via Garasjelaget. Du kan ikke kjøpe egen lås å sette inn da Garasjelagets sentralnøkkel ikke passer til denne.

 

Portåpner i garasjen

Garasjelaget har ikke ansvaret for portåpnere i garasjene. Portåpner installeres på eget initiativ. Ved installasjon av portåpner skal det legges opp egen jordet stikkontakt ved siden av portåpner av autorisert elektriker. Skjøteledning er ikke tillatt. Det skal fremlegges samsvarserklæring for utført arbeide til garasjelaget etter installasjonen. Se §5.8

 

Lading av el-bil og bestilling av ladestasjon 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen.
Det er ikke tillat å lade din el-bil i vanlig stikkontakt med mindre forskriftene for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 er fulgt.

Det betyr at hvis du har el-bil og garasje i borettslaget, så kan du ikke benytte stikkontakten i garasjen til ladning av din el-bil. Alle har fått tilrettelagt for el-billadning i garasjen, men den enkelte garasjeier må selv bestille opp den ladeenheten som trengs for lading av egen bil.

Uautorisert lading av el-bil fra stikkontakt i garasjene kan medføre brann i det elektriske anlegget. Og du som bileier kan risikere at forsikring for din bil bortfaller. Du kan også risikere å stå igjen med ansvaret for skade på tilstøtende garasjer/biler.

Garasjelaget har pr. august 2023 avtale med Elaway om bestilling av ladestasjon for el-bil. De leverer Zaptec Pro ladestasjoner. Vi anbefaler at du leier den nye ladestasjonen fremfor å kjøpe den. Da vil leverandøren stå ansvarlig for utskifting og/eller reparasjon av ladestasjonen om den går i stykker eller blir utdatert. Velger du å kjøpe ladestasjonen må du selv dekke opp service/reparasjoner m.m. og evt. påtvunget bytte ved teknologiendring.

Bestilling av ladestasjon gjør du via Boligportalen for Haugerud Garasjelag. Det er ikke mulig å koble annen ladestasjon til anlegget i garasjelaget enn det som er besluttet av garasjelaget.

For mer informasjon om el-billading, priser m.m. se Lading av El-bil i garasjene – Haugerud borettslag

 

Faktura for felleskostnader og strømforbruk

To ganger i året sendes det ut faktura for felleskostnader. Normalt i januar og i juni.  Felleskostnaden bestemmes av årsmøtet. Dersom vi rekker avregning av strøm  vil denne komme sammen med felleskostnaden i juni. Det vil også snømåking av garasjetak dersom det har vært behov for å måke i vintersesongen.

Faktura sendes ut elektronisk fra Obos, og skal komme på samme måte som du får din felleskostnaden fra borettslaget. Har du spørsmål om utsendelse av faktura, ta kontakt med Obos.

 

Fakturainfo til Garasjelagets leverandører og samarbeidspartnere

Faktura sendes på EHF-format til 976785800 eller i PDF format på e-post til fakturamottak@obos.no

 

Faktura må merkes med følgende info

Haugerud Garasjelag

v/OEF AS, s. 293

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 Oslo

Betalingsbetingelser settes til 30 dager.

 

 

Fyll ut kontaktskjema når du har behov for kontakt med garasjelaget i forbindelse med kjøp/salg av garasje eller om du har andre relevante spørsmål du trenger svar på.

Vi er her for å hjelpe deg!