Referat beboermøter

Normalt gjennomføres det beboermøte 1 gang i året. Referat fra disse møtene vil ikke bli omdelt i postkassene, kun lagt ut på nettsiden. Referater kan åpnes med programmet Adobe Acrobat Reader.

Referat fra beboermøte:

referat_beboermøte_21.11.19

referat_beboermøte_20.11.2018

referat_beboermøte_07.11.2017