Generalforsamling, vedtekter og husordensregler

Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
Andelseiere varsles skriftlig om dato for generalforsamling og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Saker som skal behandles på generalforsamling:

  • Styrets beretning
  • Årsrapport og regnskap
  • Fastsettelse av honorarer
  • Innkomne forslag
  • Valg av tillitsvalgte

Vedtekter og husordensregler

Vedtekter og husordensregler besluttes på den årlige generalforsamlingen. Alle andelseiere kan delta med sin stemme her.

Oversikt over borettslaget vedtekter og husordensregler finner du på Vibbo: vibbo.no/haugerud

Ønsker du mer informasjon om borettslaget som eksempelvis protokoll fra generalforsamling, da må du logge inn med mobilnummer. Innlogging på Vibbo.no forutsetter at du har registrert deg med mobilnummer i Obos når du kjøpte din leilighet.