Oppgangskontakter

Styret søker å oppnevne oppgangskontakter i alle 59 oppganger, gjerne etter forslag fra beboerne i oppgangene. Oppgangskontaktens funksjonsperiode er 1 år. Funksjonsperioden kan forlenges.

En oppgangskontakt har som hovedoppgaver:

  1. Melde fra til styret om mulige skader knyttet til det bygningsmessige eller utearealene, og om ordensmessige eller miljømessige problem.
  2. Kontrollere rett bruk av fellesrom og kjellerganger, og få fjernet ting som ikke skal være der.
  3. Hilse på og gjøre seg kjent med nye beboere når de har flyttet inn, og levere styrets Velkommen-brev og formidle annen viktig informasjon til de nye.
  4. Sammenkalle oppgangsmøte og/eller dugnad om det er interesse for felles tiltak eller behov for drøftinger.
  5. Være orientert om styrets behandling av viktige saker som berører oppgangen og dens beboere, og følge opp saker der styret ønsker medvirkning.
  6. Delta på fellesmøte mellom alle kontaktene og styret hver vår og hver høst.
  7. Se etter at oppgangen har det den trenger av utstyr (spade, feiekost, annet).

Informasjon om hvem som er din oppgangskontakt skal henge på oppslagstavlen i oppgangen. Mangler denne informasjon, ta kontakt med daglig leder.