Oppmerking av parkeringsplasser

19. juni 2024
Vaktmester vil starte merking av parkeringsplasser som er nyasfaltert ved garasjene der det har vært gravearbeider i vinter utenfor blokk 7 og 8 (Haugerudveien 38 og 44). Arbeidet starter til uka.

Vi prøver å merke plassene mandag 24. og tirsdag 25. juni på dagtid, forutsetter at det er fint vær disse dagene.

For at bilene ikke skal få spraymaling på seg, må bilen derfor være fjernet disse dagene. Du får midlertidig parkeringskort ved å kontakte vaktmester. Parkeringskortet må ligge synlig i frontruta på bilen når du står parkert.
Bilen kan disse dagene parkeres på ballplassen, den store asfalterte plassen midt inne på området ved lekeplassen.

Nyheter