Forbruk varmtvann

28. mars 2023
Styret begynner nå å få oversikt over varmtvannsforbruket de første månedene av 2023. Alle beboere med overforbruk vil motta brev i postkassen med informasjon om dette, slik at beboer blir oppmerksom på forholdet og på et tidlig tidspunkt får anledning til å justere på forbruket sitt.

Mottar du ikke noe brev er du innenfor beregnet a-konto. Normalt gjennomsnittsforbruk av varmtvann for en 4-roms leilighet med fire personer er estimert til å være ca. 1750 liter i uka. For en måned vil dette utgjøre ca. 7000 liter.

For en 4-roms leilighet er a-konto beløpet satt til kr. 700,- pr. mnd. For en 2-roms leilighet er a-konto beløpet beregnet til kr. 300,- pr. mnd. og for en 1-roms leilighet er a-konto beløpet beregnet til kr. 200,- pr. mnd.

Beboere som har et overforbruk vil få en regning på beløpet som gjelder forbruket som er overskytende a-konto beløpet. Under nylig oppfølging av varmtvannforbruket er det avdekket at enkelte beboere har et svært stort overforbruk og risikerer å kunne få en stor regning for dette.

Styret ønsker med ovennevnte brev å gjøre aktuelle beboere oppmerksom på dette. Dersom du får et slikt varsel fra styret eller allerede er klar over at du bruker mer varmtvann enn det som er estimert for leiligheten, er det mulig å justere opp a-konto beløpet ved å ta kontakt med daglig leder. Ved å justere opp a-konto beløpet vil du kunne fordele kostnaden utover hele året fremfor å få en stor sluttregning på overforbruket når året er over.

Tilgang til nettbasert løsning for å kunne følge opp egne målinger forventer vi vil komme på plass i siste halvdel av april.

Nyheter