Parkering ved søppelbrønner

15. januar 2021

I desember har vi hatt store problemer ved at biler parkere ved søppelbrønnene både på dag- og kveldstid, og vi ser at det samme gjelder for januar så langt. Spesielt gjelder problemet håndverksbiler og andre store biler, men også personbiler.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere biler ved søppelbrønnene

 

Parkering ved søppelbrønner er til hinder for både snømåking og søppeltømming. Vi opplever at renholdsetaten kjører rett forbi om de ikke kommer til å tømme søppel, noe som skjedde flere ganger i desember. Og slik kan det ikke fortsette da vi er avhengig av at renholdsetaten kan få gjort jobben sin. Vi gjør oppmerksom på att parkering utenfor søppelbrønner vil medføre umiddelbar bøtelegging, selv om bilen har parkeringskort.

Nyheter