Bredbånd og TV Telenor

Borettslaget har inngått avtale for levering av kabel-tv, digital-tv og bredbåndstjenester med Telenor.

Alle leiligheter skal ha fått tildelt 1 stk. dekoder for TV signaler, 1 stk. modem for Internett tilkobling fra Telenor samt en trådløs router. Både dekoder, modem og router tilhører Telenor og den enkelte leilighet, og skal følge leiligheten ved et eventuelt salg. Alle leiligheter i borettslaget har inkluder abonnementstype Bredbånd 75 (hastighet 75/12 Mbps) for Internett i sine månedlige felleskostnader fra borettslaget. Modemet for Internett kan også brukes til IP-telefoni. Man kan fritt velge leverandør av IP-telefoni selv.

Ønskes hastighet på Internettabonnementet endret, kontakt Telenor. Borettslaget har inngått en gunstig avtale med Telenor om Internett tilkobling. Henvis til avtalen med borettslaget når du gjør bestillinger, og oppgi ditt kundenummer, adresse og leilighetsnummer.

Telenor har servicetelefon 915 09 000 for feilmelding, support, informasjon og bestillinger. Du finner også hjelp via deres Internettside.

Dagens avtale for Internett inneholder følgende priser og alltid på nett garanti:

Abonnement
Bredbånd 75 (inkl.)
Bredbånd 150
Bredbånd 300
Bredbånd 500
T-We PVR-dekoder *
Trådløs router *
Modem *
Ekstra T-We Box-mini
Ekstra T-We Box-PVR

Pris pr. mnd.
Inkludert i månedlige felleskostnader
Kr. 119,-
Kr. 199,-
Kr. 599,-
Inkludert i månedlige felleskostnader
Inkludert i månedlige felleskostnader
Inkludert i månedlige felleskostnader
Kr. 990,-
Kr. 1990,-

Utstyret tilhører Telenor og skal følge leilighet ved evt. salg.