Drift og vedlikehold

Her kan du lese om drift og vedlikehold av bygningsmassen til borettslaget, grøntområder og parkeringsplasser. Borettslaget består i dag av 17 bygninger med 59 oppganger og 576 leiligheter, og byggingen av borettslaget startet i 1965. I tillegg har vi store grøntområder samt parkeringsplasser både i Haugerudveien og Stjernemyrveien som vedlikeholdes av borettslaget.

Gjennomførte tiltak:

2020

Fjernvarme lagt inn i alle blokker i løpet av senhøsten. Haugerud varmesentral ble frakoblet.

2019

Taktekking blokk 14, 15 og 16. Fukt (parkeringsplass mellom blokk 11 og 13).

2018

Taktekking blokk 12, 13 og 14. Fullført festing av heller på trapper i inngangspartier. Etablert aktivitetsplass for voksne mellom blokk 7 og 11. Nye røykvarslere utdelt.

2017

Taktekking blokk 7, 8, 9 og 10. Påbegynt feste heller i blokk 10 og blokk 11. Utebelysning v/avfallsstasjoner

2016

Taktekking blokk 2, 4, 5 og 6, montering av benker og bord på uteplasser og rehabilitering av fortau langs blokk 1-6.

2015

Taktekking blokk 1, 3 og 17, støping av uteplasser foran hver blokk, nye sylindre fellesrom i kjeller, ny utebelysning og nye søppelbøtter.

2014

Utbedring fasader (teglstensoverdekninger/sprekker i fasader blokk 11–17), 4 ekstra nedgravde søppelbrønner, nye sylindre kjellerdører og utskifting av takluker.

2013

Utbedring av fasader (teglstensoverdekninger og sprekker i fasader blokk 1 – 10). Det er gravd ned totalt 27 beholdere for hhv. restavfall, papir og glass fordelt på 9 søppelanlegg rundt om i borettslaget. Det er byttet sylindre til dører i alle 59 oppganger, totalt 118 utgangsdører. Sylindre til bommene ble også skiftet. Rengjøring av samtlige ventilasjonskanaler i blokkene er utført, samt rens av vifterom. I tillegg er det felt ca. 40 trær på området.

2012

Vedlikeholdsspyling soilrør, rengjøring ventilasjonskanaler, samt nye lamper med lysstyring i alle oppganger.

2011

Oppgradering av varmestyring, utskifting av 1 varmeveksler i blokk 4.

2010

Oppussing av 5 oppganger (dugnad).

2009

Vedlikehold av inngangspartier.

2008 – 2009

Oppsett av trafikkbommer inn på området, 19 stk. totalt.

2007 – 2009

Utbedring av balkongene på grunn av lekkasjeproblemer.

2006 – 2007

Ny utebelysning foran inngangspartiene.

2005 – 2006

Oppgradering av undersentralene (fyring / varmtvann).

2005

Takutbedringer.

2004

Oppussing av 33 oppganger (dugnad.)

2002 – 2003

Oppgradering av de elektriske hovedtavlene. Oppgradering av leke- og samlingsplasser på området samt oppgradering av kjøreveiene. I tillegg fikk alle leiligheter nye røykvarslere og brannslanger.

2001-2003

I årene 2001-2003 fikk vi nye innglassede balkonger og inngangspartier. For dette arbeidet vant borettslaget OBOS sin Rehabiliteringspris i 2002.

1999-2000

I perioden 1999-2000 ble det bygget avfallshus for papir og husholdningssøppel for alle blokkene. Siden den gangen er det ikke tillatt/mulig å bruke søppelsjaktene i etasjene.

1980-1998

I slutten av 1980-årene ble det foretatt omfattende utbedring av fasadene. I midten av 1990-årene ble alle vinduene skiftet ut. I 1998 ble kabelnettet oppgradert til stjernenett.