Ny i borettslaget

 

Velkommen til Haugerud borettslag

Har du akkurat flyttet til borettslaget eller vurdere å flytte til borettslaget? Her finner du informasjon som kan være greit å kjenne til.

Informasjon til beboere

Styret holder beboerne løpende informert om det som skjer i borettslaget via nettsiden. I tillegg kommer det ut informasjonsskriv ca. en gang i måneden.

Vi har også en Facebook-side som du kan følge. Her poster vi meldinger og informasjon som ikke alltid legges ut på nettsidene.

Parkering

Hver leilighet har enten 1 parkeringsplass eller 1 garasje til disposisjon. Hva som følger med din leilighet skal stå i salgspapirene fra megler.

Skulle tidligere eier ha lånt bort sin parkeringsplass til en annen beboer, er det viktig at parkeringskort blir returnert før du overtar leiligheten.

Følger det med garasje må du huske å få oppgitt garasjenummer. Nøkler må også overleveres fra tidligere eier. Ønsker du å bytte lås kan du kontakte Garasjelaget. Garasjene er privateide og organisert i Haugerud Garasjelag.

Gjesteparkering

Borettslaget har opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser. Disse plassene er lokalisert nede ved garasjene ut mot Haugerudveien/Tvetenveien. Gjester må registreres i parkeringsapp for å kunne stå på plassen. For mer info om gjesteparkering se Gjesteparkering – Haugerud borettslag

Varmeanlegg

Borettslaget varmes opp med fjernvarme fra Hafslund Oslo Celcio AS.

Hafslund Oslo Celcio AS forsyner borettslaget med varme og varmt vann som er inkludert i felleskostnadene. Varmeanlegget er normalt avstengt i sommerperioden fra ca. 20. mai til ca. 15. september.

Varmtvannsmåler i leiligheten

Høsten 2022 ble det installert varmtvannsmålere i alle leiligheter. Fra 1. januar 2023 startet vi å måle varmtvannet i alle leiligheter. Det måles kun varmt vann som renner igjennom dine kraner i leiligheten. Varmen i radiatorene holdes utenom.

For å kunne lese av din varmtvannmåler digitalt må du opprette bruker hos Brunata Online. For mer informasjon om varmtvannsmåler og brukerveiledning se: Varmtvannsmåler – Haugerud borettslag

Vaktmestertjenesten

Borettslaget har ansatt egen vaktmester.

Daglig leder – driftskontoret

Borettslaget har en daglig leder fra OBOS som har kontortid i borettslaget tirsdager i uker med oddetall (uke 1, 3, 5 etc) fra kl. 13:00 til 15:00. Driftskontoret er i underetasjen i Haugerudveien 22 med telefon 918 68 921.

Daglig leder treffes normalt på telefon ukedager også mellom kl. 08.30 og kl. 15.00.

Navneskilt

Borettslaget lager gratis navneskilt til ringetablået utenfor oppgangen. Ønsker du navneskilt til postkassen, kan dette bestille på Tveita Skorep

Søppel

Borettslaget er pålagt kildesortering fra kommunen. Det er satt opp søppelbeholdere for kildesortering mellom blokkene. Her finner beholder for plast-/mat-/restavfall, beholder for papir/papp, samt beholder for glass- og metallemballasje. Glass- og metallemballasje samt papirbeholder finner man også på ballplassen midt i borettslaget.

For mer informasjon om søppelhåndtering, avfall etter oppussing m.m.  se Avfall, kildesortering og storsøppel – Haugerud borettslag

Husordensregler – Vedtekter

Du skal av eiendomsmegler ha mottatt Haugerud Borettslags husordensregler og vedtekter. Vi ber deg lese begge nøye slik at du vet hvilke retningslinjer borettslaget styres etter. Spesielt viktig er det at du gjør deg kjent med husordensreglene. De er grunnpilaren for at vi skal få et godt bomiljø i fellesskap med hverandre.

Trappevasken utføres hver mandag eller tirsdag av et byrå. Husk å ta inn dørmatten før det vaskes. Barnevogner under kjellertrappen må også fjernes den dagen det vaskes.

Bredbånd/TV

Alle leiligheter har TV signaler og fiberkabel inkl. i husleien fra den leverandør borettslaget har avtale med. I leiligheten skal det følge med en dekoder og et modem fra leverandøren. Om utstyret mangler må du ta kontakt med tidligere eier/megler slik at du slipper å få kostnader på dette fra leverandøren.

Spørsmål, bestillinger eller klager rundt TV og bredbånd skjer til leverandørens kundesupport (oppgi borettslagets navn og leilighetsnummer).

Dyrehold

Borettslaget tillater dyrehold med mindre dyret gjør skade på borettslagets eiendom eller er til vesentlig sjenanse for andre beboere. Hundehold er tillatt under forutsetning av at eieren undertegner og etterlever en spesiell erklæring. Dyr kan kreves fjernet om ikke regelverket følges. 

Beboerguiden

Ellers anbefaler vi en titt igjennom beboerguiden for mer detaljert informasjon om du har behov for dette.

Er det behov for ytterligere opplysninger i noen sammenheng, så kan du kontakt daglig leder eller vaktmester.

Utstyr utplassert i leiligheten

Borettslaget har utplassert en brannslange og 2 stk røykvarslere i hver leilighet. Det er også utplassert en temperatursensor i hver leilighet som skal sikre at du får riktig innetemperatur (anbefalt maks 22 gr.) i fyringssesongen. I tillegg har alle leiligheter dørtelefoner. Dette utstyret skal stå igjen i leiligheten når du flytter inn. Om brannutstyret mangler eller er defekt, så finner du mer info her:  Brannsikring – Haugerud borettslag

Viktig i fbm. innflytting i borettslaget

Det er tillatt med korte stopp for av og pålessing utenfor inngangene, men det skal være aktivitet ved bilen. De asfalterte plassene utenfor oppgangene kan benyttes i inntil 20 min. Det er ikke tillatt å parkere på plener eller ved søppelbrønner. Dette medfører bøtelegging fra borettslaget parkeringsselskap, selv med parkeringslapp i frontruten. 

All parkering inne på området utover 20 minutter krever parkeringslapp i vinduet. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil.
Parkeringstillatelse for håndverkere, flyttebiler m.m. kan fås ved henvendelse til vaktmester. Bil må da stå parkert ved snuplass og ikke midt på gangveien.